Брајчино

Селото е сместено на источниот дел од Преспанското Езеро, во една од подлабоките западни пазуви на планината Баба, во средишниот ...
Read More

Вила Раскрсница – Брајчино

Вила Раскрсница Брајчино се наоѓа во подножјето на планината Баба со својот прекрасен врв Пелистер во Преспанскиот регион. Со надморска ...
Read More