Ресен

     Ресен се наоѓа на југозападниот дел на Р. Македонија во Преспанската котлина. Ресен има 8748 жители а севкупно ...
Read More

Ресенски Сарај – Ресен

     Ресенскиот Сарај е изграден во неокласичен стил и се смета за еден од поважните примери на архитектурата од ...
Read More

Спомен куќа – „Татарчеви“ – Ресен

     Спомен куќата на Христо Татарчев е сместана во центарот на Ресен, куќата е изградена на местото кај што ...
Read More

Ресенската керамичка колонија – Ресен

     Ресенската керамичка колонија е формирана во 1973 година во градот Ресен каде што грнчарството се смета за богато ...
Read More

Сместувачки капацитети Мајска Роса – Ресен

Сместувачкиот капацитет се наоѓа во Ресен, Преспа ул. Корчуланска бб. Ресен,Преспа, 7310 Контакт тел: 078/848-981 и 077/638-155 Галерија   ...
Read More