Стење

     Селото Стење се наоѓа на на надморска височина од 855 метри. Стење се наоѓа во близина на граничниот премин со Албанија, на западниот брег на Преспанското езеро. Стење е одалечено 23 километри западно од градот Ресен. Жителите на ова село во главно се занимаваат со земјоделство, одгледуваат јаболка, дел се занимаваат со риболов и слично. Во близина се наоѓа и село Коњско, последно од македонска страна сместено на тромеѓето. Од Коњско за многу кратко време со чамец може да се стаса до островот Голем Град. Жителите на ова село сметаат дека нивното село името го добило по стените кои го надвисувале на неговата првобитна локација. Селото Стење изобилува со повеќе ресторани,кафетерии и барови каде што можат да се вкусат повеќе преспански специјалитети и исто така се организираат летни забави кои се привлечни за младата популација. На неколку километри одалеченост од Стење, во карпите гостите можат да ја видат фреската насвета Петка.  Жителите раскажуваат дека  фреската е таму многу долго време, а се верува дека ја поставил рибар. Тој видел светлина и успеал да дојде до местото од каде што доаѓала истата. На тоа место тој поставил икона од светицата што го спасила.

Галерија

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Локација

Сливница

     Сливница се наоѓа на надморска височина од 940 метри во југоисточниот дел на Преспанската котлина. Од градот Ресен селото е одалечено 16 километри, а од градот Битола е одалечено 45 километри. Низ селото и во близина на селото тече поток, наречен Сливничка Река, а јужно од селото тече поток наречен  Шуичка Река. Веднаш под селото се простираат песочни плажи кои се надалеку познати и многу посетувани од  туристи во летниот период. На 3 километри над селото во шумскиот предел се наоѓа познатиот Сливнички манастир. Овој манастир бил изграден во доцниот среден век кој бил посветен на Пресвета Богородица. Селото е едно од постарите села во Преспа, со долга историска традиција на постоење. Најголем дел од населението се занимава со сточарство и земјоделство и дел се занимава со риболов. Селото е исто така познато по најубавата и најчиста плажа во преспанскиот регион која спаѓа во една од најпосетените плажи во Преспанскиот регион од страна на странски и домашни туристи. Сливница исто така изобилува со повеќе цркви и археолошки локалитети кои се привлечни за туристичкото око.

Галерија

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Локација

 

Претор

     Претор е туристичко село кое се наоѓа на 992 метри надморска височина. Името селото го добило, односно е во тесна етимолошка врска со латинските имиња Претории и Преториј, за кои главен доказ се десетиците археолошки локалитети во селото. Претор е 16 километри одалечен од Ресен а окулу 43 километри е одалечен од Битола. Претор се простира покрај прекрасните брегови на преспанското езеро и преставува главна туристичка атракција за туристите кои го посетуваат преспанскиот регион. Претор е познат како туристичко место со најпривлечната плажа во преспанскиот регион воедно е и најпосетената плажа од страна на домашните и странските туристи во овој регион. Во ова туристичко место има неколку ресторани во кои можете да ги пробате преспанските специјалитети како и кафетерии и барови во кои се организираат летни забави во кои настапуваат звездите од македонската естрада. Селото изобилува со многу културни и природни знаменитости кои можат да се посетат како што се цркви, населби, некропола, осамен наод, вила рустика кои потекнуваат од бронзено, римско, хеленистичко време, среден век и сл.

Галерија

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Локација

Остров „Голем Град“

     Голем град е најголемиот остров во Р. Македонија. Некои сметаат дека е единствен остров но сепак постојат помали речни и езерски острови во Р. Македонија. Островот Голем Град е долг 750 m, а широк 450 m, со највисок дел 50 m над езерото. Од сите страни островот е заобиколен со карпи со височина 20 до 30 метри. Островот е одалечен од околу две километри воден пат од селото Коњско. Островот не е населен но е богат со ендемски растенија, ретки птици како и цркви и археолошки локалитети како што се наоди, записи и слично кои укажуваат за долгите векови на населенопст на островот. Во островот можат да се пронајдат остатоци од населби од неолитот, старомакедонското и римското време и средновековието. Исто така, се откриени шест цркви а во островот постоеле дванаесет цркви. Најдобро е сочувана црквата Св. Петар која сеуште може да се посети. Островот Голем Град е уште познат како и змиски остров поради многубојноста на змиите кои преживуваат на островот. Во карпите до водата се кријат многубројни водни змии – белоушки. Тие змии не се отровни, но како влекачи се непријатни за посетителите. Во споредба со крајбрежните делови на Езерото, на островот владее поблага клима заради што на него ретко се забележува снег.  Островот најмасовно беше посетуван од окулу 100.000 посетители годишно, во седмата деценија на 20 век.

Галерија

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Локација

Орнитолошки резерват Езерани

     Доколку сте љубител на птици а ја посетувате Преспа, не смеете да ја пропуштите шансата да го посетите орнитолошкиот резерват Езерани. Овој простор е еден од исклучителните простори со сочувани исклучителни вредности во светот. Во орнтитолошкиот резервоар Езерани има од окулу 260 видови птици од кои од окулу 100 спаѓаат во водните видови. Во овој резерват има прилично висок процент на видови на птици земајќи го во предвид вкупниот број на видови на птици кои постојат во Р. Македонија кој изнесува окулу 320 видови на птици. Во резерватот е поставена куќичка, од која може да се набљудуваат стаништата на птиците, летот над езерото нивниот живот во езерото и крај езерото без да се наруши природната рамнотежа од посетителите. Населението кое живее во околината е информирано за протегањето на резерватот и коректно се однесува кон неговото постоење. Просторот е поделен на три зони од кои во првата зона која литоралниот дел од крајбрежјето забранет е риболов, движење на луѓе копање песок и слично. Поопширни информации за орнитолошкиот резерват Езерани може да се добијатат во селото Асамати во информативниот и истражувачки центар кој е сместен во селскиот задружен дом.

Галерија

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Локација

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

    Galichica National Park is located on the south-western part of Macedonia. This park includes Mount Galicica with its coastline of Prespa and Ohrid Lake. Galichica is located at 2,254 meters above sea level and covers an area of ​​22,750 square meters. Park Galichica is situated between the two largest lakes in Macedonia, Prespa and Ohrid Lake. Particularly attractive is that there is a part of the mountain from where you can see simultaneously both lakes. On the mountain you can find over a thousand species of plants. From plants that represent special value in the national park “Galicica” should emphasize plants of woody vegetation and relict and endemic forms. From the woody plants attractive are: wild and descendants Foja pine and fir munika, horse chestnut and other endemic plants can be distinguished: junipertree, rabbits foya, Molik, munikata, omelika and others. From the beautiful features of nature are most attractive Naum cave will and “Samotskata” hole. Also Galichica national park can be used for running and walking for recreational trails. In the park Galichica regularly are organising sports activities through the park passing route of cycling event which takes place every year “Tour de Galichica”, there are also suitable areas for skiing, the park is also perfect for fans of adrenaline or mountaintops It is very suitable for paragliding also there are more attractive peaks for climbers to conquer.

Gallery:

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

location: